Klasyfikacja Zagrożeń / PSM

Ostrzeżenie meteorologiczne

To specjalny rodzaj prognozy pogody skupiony tylko na zjawisku, które ze względu na swoje natężenie i sposób oddziaływania powoduje sytuacje niebezpieczne. Posiada ona najwyższy priorytet. Podejmując decyzję o jej opracowaniu synoptyk ocenia, że prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska jest bardzo duże, a jego natężenie będzie zagrażać bezpieczeństwu lub życiu ludności oraz powodować straty w mieniu. Każde ostrzeżenie meteorologiczne powinno zostać potraktowane z dużym zainteresowaniem i świadomością, że ze względu na bardzo różny zasięg terytorialny niebezpiecznych zjawisk często trudno precyzyjnie wskazać, gdzie i kiedy ono wystąpi, więc może dotyczyć obszaru, w którym się znajdujemy.

Wydanie ostrzeżenia meteorologicznego

O wystąpieniu niebezpiecznego zjawiska jest informacją wiążącą, kluczową dla służb zarządzania kryzysowego i województw. W momencie otrzymania takiej prognozy podejmują oni dodatkowe działania służące zabezpieczeniu mienia, zdrowia i ludzkiego życia. Na przykład mobilizowane są dodatkowe zastępy straży pożarnej przy ostrzeżeniu o silnym wietrze, regionalne zarządy gospodarki wodnej opróżniają zbiorniki retencyjne przy ostrzeżeniu o roztopach, służby utrzymania sieci drogowej wysyłają zimą w teren więcej pługopiaskarek przy ostrzeżeniu o intensywnych opadach śniegu. Prognoza niebezpiecznych zjawisk nie ma takiej siły oddziaływania ani takiej rangi – ona wstępnie informuje społeczeństwo, ale nie ostrzega. Ponadto prognoza niebezpiecznych zjawisk nie może spełniać takiej samej funkcji jak komunikat meteorologiczny. Informacja o zagrożeniu musi być jedna i klarowna.

Opracowanie: Info Meteo – Elbląg