Bałtyk – lat 14 tysięcy, historia

Foto : https://www.crazynauka.pl
Foto : https://www.crazynauka.pl

/// Narodziny Morza Bałtyckiego były uwarunkowane głównie zmianami klimatycznymi które go ukształtowały i wypełniły wodami z topniejącego lądolądu skandynawskiego ///

Któż z nas nie czerpie w okresach letnich przyjemności z polskiego pasu nadmorskiego, któż z nas nie zażywa kąpieli w wodach Morza Bałtyckiego w upalne dni, poznajcie krótką historię jego rozwoju.

Bałtyk obecnie jest Morzem stosunkowo młodym bo liczy około 14 tysięcy lat.

Leży on w obszarze głównie platformy wschodnioeuropejskiej, jego niewielki fragment pokrywa teren platformy zachodniej, narodził się on z topniejącego lądolądu który ulegając niszczeniu tworzył w obniżeniach terenu jeziora z czasem łączące się w jedno słodkowodne.

W początkowych etapach jego istnienia wody mogły odpływać do Atlantyku poprzez wodospad na obszarze dzisiejszej cieśniny Sund

Takie połączenie doprowadziło do mieszania się wód Atlantyckich słonych z Bałtyckimi słodkimi a wraz ze wzrostem poziomu oceanów na świecie również i wody jeziora Bałtyckiego stawały się coraz głębsze aż do powstania Morza.

Początkowo miało ono dobre połączenie z oceanem. Duże obszary dzisiejszej Szwecji i Finlandii leżały wówczas jeszcze poniżej poziomu morza, więc było ono rozleglejsze w północnej części niż dzisiejszy Bałtyk. Podnoszenie się terenu wypłycało jednak te obszary i pogarszało połączenie z oceanem, przez co zasolenie malało

Poprzez odcięcie się w dużej mierze Bałtyku od wód atlantyckiej ponownie woda stawała się coraz słodsza poprzez zasilane wody roztopowe ze skandynawskiej pokrywy lodowej.

Faza trwająca od około 10 700 do 9800 lat temu nosiła nazwę Jeziora Ancylusowego

Poziom wody Jeziora Ancylusowego spadł początkowo o 5 m; późniejsze wyrównanie poziomu wody w cieśninie Kattegat z jeziorem spowodowało napływ wód morskich i koniec tej fazy

Współcześnie Morze Bałtyckie jest morzem o niskim zasoleniu, o ograniczonej wymianie wód z oceanem. W północnej części nadal trwa intensywne izostatyczne podnoszenie lądu (do 9 mm/rok), podczas gdy w południowej ląd powoli się obniża (do 2 mm/rok)

Wcześniejsze nazwy Morza Bałtyckiego

Bałtyckie Jezioro Lodowe

Morze Yoldiowe

Jezioro Ancylusowe

Morze Litorynowe

Źródło

https://pl.wikipedia.org

 

 

Skomentuj ...

Dodaj komentarz