Schną uprawy na polach w powiecie braniewskim

/// Jeśli popada to tylko dzisiejszej nocy lub w czwartek i to przelotnie, nasi czytelnicy alarmują, na polach wysychają uprawy ///

,, Pojęcie suszy jest wszystkim znane, choć różnie rozumiane w zależności od dziedziny nauki, a nawet od osoby, która się nim posługuje. Ze względu na bardzo szerokie znaczenie i stosowanie tego słowa trudno jest podać jego jednoznaczną definicję. Z przyrodniczego punktu widzenia susza to sytuacja kiedy zapotrzebowanie na wodę przez jakikolwiek system (a w szczególności rolniczy) przekracza zasilanie tego systemu w wodę pochodzącą ze wszystkich naturalnych źródeł w danym regionie. Według Światowej Organizacji Meteorologicznej susza to przedłużający się okres braku lub nieznacznych opadów atmosferycznych lub inaczej – okres nienormalnie suchej pogody, na tyle długi, że brak opadów atmosferycznych powoduje poważne zakłócenie warunków hydrologicznych. Pierwszą fazą tego zjawiska jest susza atmosferyczna, która pojawia się w wyniku braku opadów atmosferycznych lub takiego ich niedoboru, który w połączeniu z wysoką temperaturą powietrza, prowadzi do przewagi wielkości ewapotranspiracji (parowania) nad wielkością opadu. Utrzymujący się dłużej stan przewagi ilości wyparowywanej wody nad ilością wody dostarczanej z atmosfery powoduje pojawienie się suszy glebowej. W ostatniej fazie następuje takie obniżenie poziomu wód gruntowych, przy którym ustaje zasilanie wód powierzchniowych przez wody gruntowe i obserwuje się spadek stanów wody i przepływów w rzekach, a nawet wysychanie mniejszych cieków ,,

Więcej o suszach w Polsce http://www.imgw.pl/2018/05/14/susze-w-polsce/

Od kilku tygodni w powiecie braniewskim jeśli cokolwiek padało to bardzo słabo, wszystko przez niekorzystne wiatry wiejące z sektora wschodniego i północno wschodniego, Patryk wysłał nam kilka zdjęć na dowód tego jak wygląda jęczmień jary.

Foto : Patryk. K

Jeśli nie spadnie deszcz, lub spadnie go znów mało, a w prognozach na dłuższy czas synoptyczny nadal nie widać wilgotnego okresu w naszej części Polski, sytuacja może skomplikować się jeszcze bardziej.

Liczymy jednak na to, że prognozy się zmienią, przyroda w maju potrzebuje wody a rok rocznie ten miesiąc okazuje się nadzwyczaj suchym, przynajmniej w rejonie Zalewu Wiślanego, z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w ubiegłym sezonie, po opadach śniegu cały maj okazał się suchym miesiącem, następnie lało całe lato aż w końcu we wrześniu rzeki na Wysoczyźnie Elbląskiej wystąpiły z brzegów.

http://www.meteoelblag.pl