Przekop Mierzei Wiślanej / RDOŚ wydała decyzję

/// 5 grudnia 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie podpisał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – lokalizacja Nowy Świat ///

,, W trakcie postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie przeprowadził analizę dokumentacji, w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i rozwiązań technicznych zaproponowanych przez inwestora pod kątem środowiskowych uwarunkowań. Na podstawie tej analizy stwierdzono, że proponowany do realizacji wariant Nowy Świat jest najkorzystniejszy z przyrodniczego punktu widzenia, a ulokowanie kanału żeglugowego w tym miejscu ogranicza ingerencję w środowisko i pozwala na uniknięcie znaczących negatywnych oddziaływań. Jego przebieg, w porównaniu do innych rozpatrywanych wariantów (w lokalizacjach Skowronki i Piaski), jest zdecydowanie korzystniejszy m.in. ze względu na mniejsze oddziaływanie na siedliska przyrodnicze oraz z punktu widzenia niemal dwukrotnie mniejszej kubatury urobku, który trzeba by wybagrować w celu pogłębienia istniejącego toru wodnego. To z kolei zmniejsza zanieczyszczenie wód, ogranicza skalę zagrożenia dla ichtiofauny oraz presję na makrozoobentos, stanowiący pokarm dla niektórych gatunków ptaków ,,

To ostatni krok przed wystąpieniem przez Urząd Morski w Gdyni o zezwolenie na budowę. Liczy się się każdy dzień – podkreśla minister Marek Gróbarczyk. Minister Gróbarczyk dodał, że Port Morski w Elblągu będzie największym portem na nowej drodze wodnej. Już teraz do jego zarządu zgłaszają się inwestorzy. Jak wynika z zapowiedzi ministra gospodarki morskiej, jeszcze w tym roku może być ogłoszony przetarg na budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję. Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2022.

Więcej informacji w relacji Miry Stankiewicz – Radio Olsztyn

https://ro.com.pl/jest-decyzja-srodowiskowa-w-sprawie-przekopu-przez-mierzeje-wislana

Źródło : http://fakty.elblag.pl https://ro.com.pl

Chcesz wesprzeć naszą zrzutkę ? Więcej info poniżej.

Dziękujemy państwu za dotychczasowe wpłaty