Bryza – chłodny wiatr w pasie pobrzeża …

/// Może być słonecznie, może być też nad całą Polską bardzo ciepło, ale od specyficznego ulokowania…