Burze w kilku województwach mogą powodować spustoszenia, Nowy Tydzień

/// Przeglądając najnowsze wyniki modeli numerycznych nie mamy co do tego wątpliwości, nad Polską w kolejnych…